77 55 88

Polityka prywatności

Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych w regulaminie, a także w celach marketingowych związanych z promocją Serwisu www.babyprodukty.pl wykorzystując
w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Portalu, tj:

PHU ANGRE Grzegorz Małecki,  nr ewid. 17628/2005/S Rejestru Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Poznania: z dnia 01.12.2005 roku.

 

Adres korespondencyjny:

PHU ANGRE

 ul. Ożarowska 42

61-332 Poznań

 


3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie
z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Artneo.pl

Oparte na OpenCart
PHU ANGRE - Sklep "Babyprodukty.pl" © 2018

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na tej stronie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie mogą być kopiowane, publikowane i rozprowadzane w żadnej formie.