Regulamin
Sklep internetowy Babyprodukty.pl, zwany dalej sklepem, prowadzony jest przez PHU ANGRE Grzegorz Małecki,  nr ewid. 17628/2005/S Rejestru Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Poznania: z dnia 01.12.2005 roku.

 Adres korespondencyjny:
PHU ANGRE, ul. Ożarowska 42  61-332 Poznań
 
Konto bankowe:
PKO BP 76 1020 4027 0000 1102 0388 3378
 
Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP  783-102-35-79, regon 632148800
 
 1. Sklep internetowy   Babyprodukty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strone www.Babyprodukty.pl, droga mailową, telefonicznie lub faxem.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach 8:00 – 18:00.
 5. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przelew bankowy – wpłata pełnej wartości  na rachunek bankowy firmy PHU ANGRE, przed dostarczeniem zamówionego towaru,
  • Gotówka przy odbiorze - płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy PHU ANGRE
  • Pobranie (kurier) – płatność gotówką przy odbiorze przesyłki. 
 6. Termin realizacji
  • Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od nas, czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Jeżeli nie otrzymają Państwo przesyłki w określonym czasie bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 601 966 797. Podawana dostępność informuje nas ile maksymalnie dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki.
  • Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy. 
 7. Czas dostawy
  Przesyłki są dostarczane firmą kurierską, zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu zamówienia.
 8. Gwarancja
  • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawana na żądanie.
  • Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
  • Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 9. Reklamacja
  • Kupujący może wybrać pomiędzy złożeniem reklamacji bezpośrednio u producenta lub za pośrednictwem naszej firmy.
  • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne prosimy nadsyłać drogą mailową sklep@babyprodukty.pl  lub listowną na adres wskazany przez pracownika sklepu podając poniższe informacje:
   Imię i Nazwisko
   Dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
   Telefon kontaktowy
   Adres mailowy
   Numer faktury zakupu lub numer zamówienia
   Przyczyna reklamacji Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do producenta.
 10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy kierować bezpośrednio drogą listowną na adres naszej siedziby. Przed wysyłką należy skontaktować się ze sklepem internetowym w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru lub wymiany na zamawiany produkt.
 11. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań. Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 12. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
 13. W przypadku zasadnego zgłoszenia niezgodności towaru z umową, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 14. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
  • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (PHU ANGRE Grzegorz Małecki, ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań, tel./faks 61 871 09 48, email sklep@babyprodukty.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz reklamacji na naszej stronie internetowej www.babyprodukty.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Skutki odstąpienia od umowy
   • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Składanie i przyjmowanie zamówień
  • Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.
  • Klient otrzyma automatycznie wygenerowanego maila z informacją o wpłynięciu zamówienia do systemu, przy czym mail ten nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • Za moment przyjęcia zamówienia przyjmuje się potwierdzenie zamówienia przez pracownika obsługi sklepu.
  • Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.
  • W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.
  • Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta
  • W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w pkt. 14 regulaminu. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 16. Reklamacja przesyłki kurierskiej - uszkodzenie
  • Otrzymaną przesyłkę z zamówieniem należy dokładnie sprawdzić w obecności kuriera.
  • W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania, lub widać, że została naruszona taśma pakowa należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym sklep.
  • Jeżeli opakowanie nie nosi śladu uszkodzenia, należy podpisać odbiór przesyłki i razem z kurierem sprawdzić zawartość. Należy ocenić czy produkt nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodny z zamówieniem.
  • W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz rozmiar szkody lub spis z natury. Druk protokołu posiada przedstawiciel firmy kurierskiej.
  • Ważne, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący stan odebranej przesyłki.
  • Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi przez firmę kurierską wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę do GLS nie później niż w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
  • Sporządzenie powyższego protokołu nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej.
  • Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Sklep.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, należy zgłosić pisemnie za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od 30-stego dnia przewidywanego terminu wykonania usługi.
  • Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć potrzebną do rozpatrzenia reklamacji kopię lub skan protokołu szkody w terminie 14 dni, licząc od daty odbioru przesyłki.
  • Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 17. Reklamacja przesyłki kurierskiej - błędny adres dostawy
  Wszelkie reklamacje o błędny adres prosimy składać w terminie do 2 miesięcy od daty zakupu.
 18. Nieodebranie przesyłki
  Nieodebranie paczki z jakiegokolwiek powodu powoduje, iż klient zostanie obciążony kosztami zwrotu. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki.

       19. Dane osobowe

 • Dane osobowe podane przez klienta dokonującego zakupu w sklepie www.babyprodukty.pl są przetwarzanie przez GRZEGORZ MAŁECKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANGRE" z siedzibą przy ulicy ul. Ożarowskiej 42 61-332 w Poznaniu.

 • Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zawartej umowy i świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO1), w szczególności w celu:

  • sprzedaży towarów,

  • obsługi kierowanych przez Państwa zgłoszeń i zapytań,

  • kontaktowania się w związku z realizacją zakupu towaru i jego wysyłki,

  • obsługi reklamacyjnej.

  • Zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego, jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane osobowe w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1).

  • Realizując nasz prawnie uzasadniony cel (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) wykorzystujemy Państwa dane do:

  • informowania o naszych najnowszych ofertach i promocjach,

  • windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,

  • celów archiwizacyjnych.

  • Przetwarzanie danych w innych celach może być dokonywane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1)

  • Dane osobowe udostępniamy wyłącznie firmom współpracującym w ramach realizacji celów (np. firmy kurierskie, poczta, obsługa księgowa).

  • Dane osobowe przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu końca realizacji umowy.

  • Zgodnie z przepisami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych. Zakres każdego z powyższych praw wynika z przepisów prawa a możliwość skorzystania z nich zależna jest od podstawy prawnej wykorzystywanej przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

             20.   Sąd właściwy

  • W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
  • W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
  • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl